Datum návštěvy

 
 
 
 

Program

 

Fakturační údaje

 

Kontaktní údaje

 

Platba

 

Poznámka

Objednávkou / odesláním souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů správcem osobních údajů společností MIRAKULUM s.r.o., Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, CZ25266454 Jedná se o kontaktní a identifikační údaje, které jste uvedli vyplnění této žádosti, za účelem provedení obchodních sdělení možnými komunikačními kanály.
Zpracování je provedeno dle Obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po odeslání informace budete informováni o provedení registrace, právech subjektů údajů, možnosti o odvolání souhlasu